Algemene Voorwaarden.

Instructie gezocht is een onafhankelijk platvorm voor ruiters en instructeurs in alle disciplines van de paardensport

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden, aansprakelijkheid verklaring en privacy verklaring..

Algemene, aansprakelijkheid en leveringsvoorwaarden

CS – Equine services, ingeschreven in het handelsregister van de Nederlandse kamer van koophandel onder nummer KVK 69658455, handelend onder de naam Paard en Instructie in een site waar instructeurs gespecialiseerd met paarden een advertentie kunnen plaatsen voor een makkelijke vindbaarheid, en waar mensen die zoekende zijn naar een instructeur snel en gemakkelijk een instructeur kunnen vinden.

Instructeurs die zijn aangesloten bij Paard en Instructie worden hierna ook wel vermeld als Adverteerder.

Paard en Instructie mag ten alle tijden zonder over met de adverteerder de website aanpassen voor verbetering van het gebruik.

Wij hebben het recht om ingezonden informatie (tekst & foto materiaal) na te kijken en desgewenst te corrigeren naar standaarden die gebruikelijk zijn voor onze website.

U heeft recht om via het aanmeldingsformulier uw gewenste informatie en foto’s toe te zenden die geplaatst worden na goedkeuring van de informatie op de website. Mocht er geen goedkeuring plaats vinden van tekst en/of foto materiaal zal de adverteerder daarvan op de hoogte gebracht worden door Paard en Instructie zodat de adverteerder alsnog de kans krijgt deze aan te passen en/of nieuw materiaal in te sturen.

Er is geen mogelijkheid om uw informatie nog extra uit te breiden of extra foto’s in te sturen. Deze zullen dan ook niet geplaatst worden.

Paard en Instructie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van claims van, een instructeur zoekende bezoeker, als gevolg of in verband met onjuiste informatie die verstrekt is door de adverteerder aan Paard en Instructie.
Paard en Instructie is ook dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor externe gevolgen die zijn ontstaan door een adverteerder die onjuiste informatie heeft overgedragen in de praktijk aan een leerling.
Daarom adviseren wij elke adverteerder in het bezit te zijn van een Beroeps- en/of Bedrijfs- Aansprakelijkheidsverzekering of om deze alsnog af te sluiten voor ongevallen die tijdens de lessen kunnen voorvallen. 

Instructeur zoekende is geheel vrij om vooraf aan de geplande lessen te informeren bij de adverteerder of deze ook in het bezit is van een dusdanige ongevallen Aansprakelijkheidsverzekering.
Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) buiten bedrijf zijn van de website en aanverwante systemen en verbindingen.

Klachten en slechte reviews die worden gemeld, zullen eerst bij de desbetreffende adverteerder worden gemeld zodat deze hierop kan reageren
De klachten en reviews zullen serieus in behandeling genomen worden, bij herhaaldelijke meldingen van klachten over dezelfde adverteerder en deze hierop geen weder woord richting Paard en Instructie geeft is Paard en Instructie gerechtigd de advertentie (definitief of tijdelijk) te verwijderen van de website.
Een adverteerder instructeur plaatst een advertentie voor de looptijd van 1 volledig kalender jaar.
De advertentie dient gelijk vooraf betaald te woorden via een IDEAL bank betaling.

De looptijd kan op elk gewenste datum ingaan en zal doorlopen tot dezelfde datum een jaar later.
Zie voor de verschillende soorten plaatsingen van advertenties de speciale pagina, Tarieven.
De advertentie periode zal automatisch verlengd worden en d.m.v een automatische incasso van het door de adverteerder opgegeven rekeningnummer worden afgeschreven.

Actievoorwaarden via social media of stand.
Wanneer je mee doet aan acties dan ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden en voorwaarden betreffende de acties.
*De gewonnen prijs bedraagt alleen het Lesgeld van de instructeur, dat is exclusief reiskosten die mogelijk vergoed moeten worden!
* De winnaar krijgt binnen 5 werkdagen na de sluitingsdatum bericht van ons.
* De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze
* Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar of een volwassenen moet garant staan voor deelname.
* Bij succes van bepaalde acties zal deze vaker gehouden worden.
* Over uitslagen kan niet worden gecorrespondeerd.

Akkoordverklaring doorlopende incasso

Door akkoord te geven via de inschrijving geeft u toestemming aan CS – Equine Services om een doorlopende incasso-opdracht te versturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven voor het verlengen van uw advertentie kosten op de website paardeninstructie.nl
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terug boeken.
Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank & CS-Equine Services.
Vraag uw bank naar deze voorwaarden.

Wenst u hiervan een factuur te ontvangen geef dat dan schriftelijk via de email aan bij Paard en Instructie en dan krijgt u deze alsnog toegezonden.
Bij een stornering van het advertentie geld zal er een melding gemaakt worden en op een later moment alsnog weer geïncasseerd worden.
U heeft een opzeg termijn van minimaal een volledige kalender maand, deze zal schriftelijk via de email naar Paard en Instructie gezonden moeten worden door de adverteerder zelf.
De advertentie zal worden verwijderd van de website nadat uw opzeg termijn is verlopen, Paard en Instructie stort géén geld retour.

Paard en Instructie behoudt zich het recht voor om een betaalde advertentie te beëindigen als:
* De adverteerder niet tijdig de advertentie heeft betaald,
* De adverteerder herhaaldelijk de voorwaarden schendt,
* Wanneer Paard en Instructie structureel en herhaaldelijk klachten over de adverteerder ontvangt, over deze klachten zal de adverteerder eerst op de hoogte gebracht worden door Paard en Instructie.

De volgorde van de geplaatste advertenties op de website wordt eenzijdig bepaaldoor Paard en Instructie. Paard en Instructie is gerechtigd de volgorde aan te passen.

Daar waar de voorwaarden van Paard en Instructie in conflict zijn met de voorwaarden van de adverteerder, zijn de voorwaarden van Paard en Instructie leidend en bepalend.

Paard en Instructie kan zonder verdere mededeling of benodigde goedkeuring de levering van haar diensten en het recht op commissie overdragen aan verbonden vennootschappen of aan derden.

Privacyverklaring

Bij Paard en Instructie zijn wij ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons en wij vinden het onze verantwoordelijkheid om uw privacy te respecteren en beschermen. Op deze pagina laten wij weten welke gegevens wij verzamelen als u onze website gebruikt, waarom wij deze gegeven verzamelen en hoe wij deze gebruiken om de website te verbeteren voor uw gebruiksgemak. 
Deze privacy verklaring is van toepassing op de diensten van Paard en Instructie,
handelsnaam CS – Equine services. 

*) U dient zich ervan bewust te zijn dat Paard en Instructie niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website, geeft u aan ons privacy beleid te accepteren. Paard en Instructie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons geeft vertrouwelijk wordt behandeld

*) Wanneer u zich aanmeldt voor een advertentie op onze website, vragen wij u om persoonsgegevens te verstekken. Deze gegevens worden gebruikt om uw advertentie goed uit te voeren en zichtbaar te maken. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens die niet van toepassing zijn voor de vindbaarheid en duidelijkheid van uw advertentie.

*) De gegevens worden opgeslagen op een eigen beveiligde server van Paard en Instructie of die van een derde partij. De toegang tot gegevens is beperkt tot zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienst.
Deze privacy verklaring is afgestemd op het gebruik en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy en/of algemene voorwaarden.

*) Deze website maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Deze informatie over uw gebruik van de website kan worden gebruikt om informatie te verzamelen en het optimaliseren van de website. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

*) Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die zijn beschreven tenzij wij u van tevoren hierover hebben geïnformeerd en uw toestemming hebben gekregen.
De informatie wordt niet met derden gedeeld of verkocht, tenzij we dit wettelijk verplicht zijn of dit noodzakelijk is voor derden om de dienst uit te kunnen voeren.

*) Wanneer u uw gegevens aan wilt laten passen, uzelf wilt uitschrijven of de advertentie wilt opzeggen, kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. De mogelijkheid bestaat dat wij nog naar aanvullende persoonlijke gegevens vragen die voor de desbetreffende situatie relevant kunnen zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een externe partij. Wij zullen deze gegevens vertrouwelijk behandelen en niet publiekelijk maken zonder uw toestemming.

*) Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien van alle informatie die aan ons is verstrekt en waarbij duidelijk is aangegeven met toestemming van de adverteerder dat deze openbaar gemaakt mogen worden.  

*) Wij controleren regelmatig of we aan deze privacyverklaring voldoen. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring en/of algemene voorwaarden kunt u contact met ons opnemen.
Materiaal van deze site mag niet zonder toestemming worden gekopieerd of op andere sites worden gebruikt. Het materiaal (teksten, afbeeldingen) is eigendom van Paard en Instructie of van de adverteerders.

*) Paard en Instructie biedt geen garantie over de correctheid van de informatie op de website. Paard en Instructie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van de informatie en eventuele fouten in die informatie.


Ben jij instructeur en wil je een vermelding op deze website ?

Voor slechts € 35,- per jaar sta je compleet met informatie, foto en link in onze database

Scroll naar top